Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації

Оголошення
05.05.2022

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

 

Детального плану території орієнтовною площею 17.0га в адміністративних межах Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (за межами населеного пункту м.Знам'янка) для можливості розширення та поглиблення

виробничого процесу ТДВ «КОЛОС»

 

Замовник СЕО: Дмитрівська сільська рада Кропивницького району

Кіровоградської області 

Юридична адреса: пл.Перемоги, буд. 4, с. Дмитрівка, Кропивницький район, Кіровоградська обл. dss_zn@ukr.net

Інвестор проекту: Товариство з додатковою відповідальністю «КОЛОС»,

вул.Центральна, 2-А, с.Дмитрівка, Кропивницький район, Кіровоградська обл., 27422, код ЄДРПОУ: 03758772 rosagro1@gmail.com

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Проект ДПТ  розробляється  з  метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки,  визначення  всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

Детальний план території окремої земельної ділянки орієнтовною площею 17.0га в адміністративних межах Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (за межами населеного пункту м.Знам'янка) для можливості розширення та поглиблення виробничого процесу ТДВ «КОЛОС» розроблений на замовлення Дмитрівської сільської ради (за попереднім замовленням Кіровоградської районної державної адміністрації), згідно з завданням на розроблення містобудівної документації ФОП Пенязь Т.О. ГАП Пенязь Ю.О. (Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури - розроблення містобудівної документації - Серія АА №003289 від 15 липня 2016 р.).

На підставі клопотання товариство з додатковою відповідальністю «КОЛОС» та актуалізованого «Проекту районного планування Знам’янського району Кіровоградської області» прийнято рішення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району від «03» березня 2022 року  №1160 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в адміністративних межах Дмитрівської сільської ради» (попередньо прийнятого розпорядження голови Кропивницької районної державної адміністрації від «17» травня 2021 року  №168-р «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в адміністративних межах Дмитрівської сільської ради (за межами м.Знам'янка)») яким надано дозвіл на розроблення детального плану території окремої земельної ділянки на території Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для можливості розширення та поглиблення виробничого процесу ТДВ «КОЛОС».

Детальний план території розробляється відповідно до схеми планування території району та Схеми планування території Кіровоградської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2011р.) з урахуванням державних і регіональних інтересів та враховує: Стратегію розвитку Кіровоградської області на період на 2021 – 2027 роки, затверджену рішенням Кіровоградської обласної ради від 12 березня 2020 року №743, Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки, затверджену рішенням Кіровоградської облради №86 від 30.03.2021р., Регіональну схему екологічної мережі Кіровоградської області, затверджену рішенням Кіровоградської облради №329 від 23.06.2017р., Стратегію сталого розвитку Дмитрівської сільської об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки, затверджену рішенням Дмитрівської сільської ради від 05 вересня 2019 року № 308, чинну містобудівну документацію на місцевому рівні та проектну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

На території ТДВ «КОЛОС» відбуваються наступні виробничі процеси: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення свиней, виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, лісопильному та стругальному виробництві, складському господарстві.

На проммайданчику підприємства розташовані: ферма з 9 корпусами: №1 - репродуктор (624 голів - свиноматки), №2 - маточник (216 голів - свиноматки після опоросу), №3 - дорощування (3960 голів - поросята), №4 - відгодівлі (1850 голів - поросята віком 78-185 днів), №5 - утримання (282 голови - ремонтні свиноматки), №6 - супоросу (810 голів - супоросні свиноматки), №7 - утримання (10 голів - кнури), №8 - маточник (216 голів - свиноматки після опоросу), №9 - дорощування (3960 голів - поросята віком 29-77 днів), гноєсховища, адміністративна будівля, гараж, АЗС, РБВ, комбікормовий цех, елеватор, тік, гараж, тракторна бригада.

Проектом ДПТ передбачається подальше освоєння даної ділянки за рахунок нового будівництва комплексу споруд елеватора, а саме: силоси металеві для зберігання зерна (4 штуки), бункер вологого зерна, норійна вежа, завальна яма, зерноочисна вежа.

ТОВ «СМАРТ-ЕКО» (м.Кропивницький) виконані роботи по «Обгрунтуванню розміру санітарно-захисної зони для господарства ТДВ «КОЛОС» в 2018році. (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/43809 від 19.10.2018р. виконаний ДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів м.Київ).

Проектом визначено, що функціонування господарства ТДВ “КОЛОС” (розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Вячеслава Чорновола, 59-Г). із встановленням санітарно-захисної зони від межі території на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин розміром 368 м у південно-західному напрямку. 447 м у південному напрямку, 464 м у південно-східному напрямку та дотримання нормативної СЗЗ 500 м в усіх інших напрямках, не призведе до наднормативного забруднення навколишнього середовища, не викличе погіршення санітарно-гігієнічних умов проживання населення на прилеглій території житлової і громадської забудови та відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України («Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 03.03.15 р.; «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96» (п.п. 5.2, 5.4, 5.6. 5.8, 8.6. 8.38. 8.40; Додаток №l6)).

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – забруднення грунтових вод від скидів сільськогосподарських виробничих підприємств та виробництв; забруднення атмосферного повітря від технологічного обладнання та тварин.

б) для територій з природоохоронним статусом – об’єкти природно-заповідного фонду  - відсутні, наявна 20 метрова охоронна зона зелених насаджень загального користування в зоні впливу території комплексу.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – будь-які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  викорис-тання та ін.;
  • планувальні заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середови-ща тощо;
  • захисні заходи передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту ДПТ  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку виконати відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.  

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Дмитрівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.

  • начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дмитрівської сільської ради – Бабіч Тетяни Миколаївні тел. (05233) 70316,
  • е-mail: jkg.dsr@ukr.net, 27422, пл.Перемоги, 4, с.Дмитрівка

Просимо надавати зауваження та пропозиції

СТРОКИ  ПОДАННЯ

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше