Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Земельний відділ інформує.

Інформація
01.06.2021

П А М ‘Я Т К А

(витяг з нормативно-правових актів у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами) для населення, сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, власникам дачних та індивідуальних господарств щодо забезпечення організації дотримання основних вимог санітарного законодавства під час проведення робіт із пестицидами і агрохімікатами.

І. Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів.

Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

цільового призначення;

відповідність державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

Стаття 11 Загальні вимоги до транспортування, зберігання, засто-сування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними.

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними прави-лами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 

ІІ. Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

П. 1.4. Дані правила є частиною санітарного законодавства та обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.

 

ПОПЕРЕДНІ І ПЕРІОДИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

П. 2.1. До роботи з пестицидами допускаються практично здорові особи, які до початку робіт пройшли медичний огляд.

 

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ

П 4.1.5. Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.). Транспортування пестицидів разом з іншими вантажами забороняється.

П.4.2.6. Навантаження і розвантаження пестицидів повинно здійснюва-тися на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих на відстані не менше 200м  від житлових, тваринницьких приміщень.

П.4.5.4. Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, а під час дощу, туману і снігопаду не більш 20 км/год. Забороняється перевозити пестициди при обмеженій видимості (до 300 м).

 

ЗБЕРІГАННЯ

П.5.1.1. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах.

П.5.1.5. При відсутності на витратних складах централізованого водопо-стачання вода повинна доставлятися і зберігатися в спеціальних ємкостях. Обладнання складу душовою установкою є обов’язковим. Обладнується “мала каналізація” або здійснюється ємнісне накопичення з регуляторним знешкоджу-нням і вивезенням вмісту в спеціально відведені місця.

П.5.1.6. Ширина санітарно-захисних зон для базисних складів встанов-люється в залежності від їхньої місткості:

до 20 т – 200 м;  21-50 т – 300 м;  51-100 т – 400 м;  101-300 т – 500 м;

301-400 т – 600 м;  401-500 т – 700 м;  понад 500 т – 1000 м.

ЗАСТОСУВАННЯ

П.6.1.5. Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. 

Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град.С.
П.6.1.7. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.
П.6.1.12. Категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації.

П.6.1.13. До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях. Заправка і завантаження апаратів не повинні супровод-жуватися протіканням або розсипанням пестицидів.

 

Застосування за допомогою наземної апаратури

П. 6.3.1. Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупно-крапельне).

Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.

П.6.3.2. Відповідальність за дотримання метеорологічних умов несе керівник робіт, який забезпечує використання об’єктивних методів вимірю-вання температури і швидкості руху повітря.

П.6.3.4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тварин-ницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням – 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

П.6.11.2. Забороняється застосування пестицидів для захисту зелених насаджень на територіях лікувально-профілактичних і дитячих установ, спортивних майданчиків, підприємств харчової промисловості а також усередині густонаселених житлових кварталів.

П.6.11.3. Застосування пестицидів для захисту зелених насаджень дозволяється тільки з 22 до 7 годин ранку.

П.6.11.6. Для обробки індивідуальних садів і городів в межі населеного пункту дозволяється застосування тих пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу населенню “Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозво-лених до використання в Україні” і Доповненнями до нього.

П.6.11.7. Перед проведенням обробок об’єктів, розташованих в межі або поблизу населених пунктів, необхідно встановити попереджувальні знаки та оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

 

Охорона атмосферного повітря

П.8.1. Застосування пестицидів повинне бути організоване таким чином, щоб попередити їх надходження в повітряне середовище в концентраціях, які перевищують допустимі.

П.8.9. Необхідно суворо додержуватися встановлених санітарно-захис-них зон населених пунктів до можливих джерел забруднення атмосферного повітря пестицидами (склади, місця протруювання насіння, майданчики дегазації техніки, розчинні пункти).

 

Охорона джерел водопостачання

П.9.2. При обробках установлюються санітарно-захисні зони від меж оброблюваних ділянок до водних джерел: при наземному методі з вико-ристанням гранульованих форм пестициду – 300 м; обприскуванні – 500 м; при авіаметоді – 1000 м (до рибогосподарських водойм не менше 2000 м).

П.9.8. При розміщенні об’єктів хімізації (склади, агрохімкомплекси, розчинні вузли і т.ін.) повинні бути здійснені заходи щодо охорони підземних вод (гідроізоляція, вибір ділянок із глибиною залягання ґрунтових вод не менше 2 метрів).

П.9.9. При застосуванні пестицидів в індивідуальних господарствах джерела водопостачання (криниці, свердловини та ін.) повинні бути надійно укриті, захищені позатрубні простори.

П.9.13. Категорично забороняється спуск у водойми незнезаражених колекторно-дренажних і стічних вод, що утворяться при митті тари, машин, устаткування, транспортних засобів і спецодягу, які використовувались при роботі з пестицидами.

 Ліцензування

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у редакції від 01.01.2017, переліком видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню не передбачено ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами.

 Відповідно до Земельного кодексу України глави 17 статтей 103 та 104 розділу «Добросусідство»

Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

 Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель.

2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше